Telefon
0543 878 79 69
Beylikdüzü
İSTANBUL
E-posta
mimarfarukgungor@gmail.com

Sulama

 

Sulama, gıda veya lif üretmek için suyun tarım arazilerine kontrollü olarak uygulanmasıdır. Sulama uygulaması binlerce yıldır var olmuştur. Eski uygarlıklar, bitkileri yetiştirmek için doğal nehirlerden, göllerden veya denizlerden gelen suyu kullandılar. Sulamanın kullanılması, tüm bölgelerin ürün ve hayvancılık açısından zengin tarım merkezlerine dönüşmesine yardımcı oldu. Günümüzde çoğu ülke, tarım sektörleri için bir çeşit sulama sistemini benimsemiştir. Sulama hizmetleri çiftçilere ve tüketicilere yardımcı olur; modern çiftçiliğin gerekli bir unsurudur. Firmamız sizlere bu hizmetleri en kaliteli avantajlarla sunuyor.

Sulama Hizmetlerimiz

 

Sulama hizmetlerimiz, çiftçilerin daha fazla gıda üretmelerine ve yetiştirdikleri ürünün kalitesini artırmalarına yardımcı olur. Ayrıca, ekilebilecek arazinin yüzölçümünü ve ekilebileceği süreyi artırmayı mümkün kılar. Sulanan arazilerden elde edilen tarımsal ürünler, her zamankinden daha fazla insanı geçindiriyor.

Aynı zamanda, sulanan araziler, hasat mevsiminde veya yağışların daha az olduğu ve bitkiler için daha az su bulunduğu mevsimin başlarında tarımsal ürün üretimi için uygundur. Mahsuller, iklim ve coğrafyaya bağlı olarak gerekirse tüm yıl boyunca sulanabilir. Çöl alanlarında, doğal kaynakları çok fazla etkilemeden yıllık ürünler elde etmek mümkündür. Su tasarruflu pompalar, kuraklık koşulları veya düşük yağış nedeniyle yılın belirli zamanlarında daha az su taşıyacak olan doğal nehir ve göllerdeki su kayıplarını azaltabilir.

Doğal Sulama Sistemlerimiz

 

Doğal sulama sistemlerimiz, iklim ve coğrafyaya bağlı olarak, insan ve hayvan kullanımı için su sağlamak için kullanılabilir. Dağlık bölgelerde, derivasyon kanalları, yağışların düşük olduğu, ancak sıcaklıkların, seralar veya gölgelik örtüler gibi açık havada tarım yapmak için yeterince yüksek olduğu yaz aylarında ekim için su sağladığı daha düşük bir kotlara doğru dik bir şekilde iner.

Bol güneş ışığı alan düz alanlarda, yapay nehir kıyısı bölgeleri (nehir kenarı tarlaları) kuru mevsimlerde meyve ağaçları, sebzeler ve tahıllar (tahıl) gibi mahsullerin yanı sıra ağaç dikmek için su dağıtarak araziyi sulayabilir.

Sulama Sistemi Firması

 

Sulama sistemi firması olarak nehirlere, göllere her türlü alana hizmetler sunuyoruz. Nehirler, uzun süreler boyunca hava koşullarına tepki olarak hareket etme konusunda doğal bir eğilime sahiptir. Buna nehir kaynaklı erozyon denir, eğer ormanlar yokuş aşağı hareket ettiren taşkınların oluşturduğu nehir erozyon kanalları aracılığıyla nehir kıyısı yerleşimlerine doğru hareket eden taşkınların neden olduğu periyodik hava değişikliklerinin neden olduğu periyodik taşkınlar nedeniyle nehirlerin yanındaysa nehir kaynaklı erozyondur.

Yokuş yukarı nehir yerleşimlerine doğru ilerleyen taşkınların oluşturduğu nehir erozyonu kanalları aracılığıyla nehir kenarı yerleşimleri, yokuş yukarı nehir yerleşimlerine doğru hareket eden taşkınların oluşturduğu nehir erozyon kanalları aracılığıyla nehir erozyonu kanalları aracılığıyla yokuş yukarı hareket eden taşkınların oluşturduğu nehir erozyon kanalları – toprak kütlelerinin erozyon kanalları yoluyla yokuş aşağı hareketine neden olan ve böylece belirli nehir kıyıları boyunca periyodik sel/kuraklık döngülerine neden olan heyelanların hava döngülerine bağlı periyodik tarımsal/kırsal hareket döngülerine neden olması yerel jeolojik süreçlerle birleştiğinde yamaç heyelanları oluşturarak erozyon kanalları oluşturarak periyodik olarak neden olur.

 

Sulama Sistemi Firması Jeolojik Süreç

 

Yerel jeolojik süreçlerle birleşen hava döngülerine bağlı, periyodik tarımsal hareket döngülerine neden olan belirli nehir kıyılarındaki sel/kuraklık döngüleri tehdit eder. Ormanları, nehir erozyon kanalları yoluyla yokuş aşağı hareket ettiren yamaç heyelanları yaratan, yıllık ormansızlaşmaya neden olan aşağı havzadaki şehirleri tehdit eden ve biyolojik çeşitliliği tehdit eden aşağı havzadaki şehirleri tehdit eden biyolojik çeşitliliği tehdit eder.

Etkili su koruma uygulamaları, sulama sistemlerindeki su kayıplarını en aza indirmeye yardımcı olur. Aşırı ısı tutma nedeniyle okyanuslar veya göller gibi doğal kaynaklardan yetersiz yağmur suyu mevcut olur. Kayıplar verimlerini önemli ölçüde azalttığından veya yetersiz yağış veya aşırı buharlaşma oranları nedeniyle arazilerinin kullanılmayan kısımlarını her zaman çalışamaz hale getirdiğinden çiftçilerin uymaktan başka seçeneği yoktur.

Sulama Sistemlerinin Önemi Nedir?

 

Sulama, suyu bir kaynaktan bir hedefe taşıyan bir ağ aracılığıyla bitki ve hayvanlara su sağlama işlemidir. Sulama, sulama suyunun zamanlamasını, miktarını ve kalitesini kontrol etmek için kullanılan bir su boruları, pompalar ve vanalar ağını içerir. Sulama kullanımı binlerce yıldır kullanılmaktadır ve çiftçilerin ürün üretmesinin başlıca yollarından biridir. Birçok ülkede sulama, tarımın önemli bir parçasıdır; diğerlerinde, bir topluluğun ekonomik büyümesine katkıda bulunur. Bir ülkenin sulama hizmetleri sağlama kapasitesi, genellikle mali kaynaklarına ve mevcut teknolojisine bağlıdır.

Sulama, çiftçilik için temel bir hizmettir. Çiftçilerin kış ekimine veya sürdürülemez yoğun çiftçilik uygulamalarına başvurmadan yıl boyunca mahsul üretmelerini sağlar. Çiftçiler gıdalarını üretmek için sulamaya ihtiyaç duyduklarından, bu endüstri yeterli yağış ve istikrarlı hava koşullarına sahip ülkeler için büyük gelirler sağlıyor

Sulama Şirketi

 

Sulama hizmetlerimiz, çiftçiler ve tarımsal üretim ve dağıtımla uğraşan işletmeler için sağladığı gelir nedeniyle bir topluluğun ekonomik büyümesine katkıda bulunur. Ek olarak, yerel çiftçiler, mahsullerinin hayatta kalması için yağmur yağışına güvenmek zorunda olmadıkları için yeterli sulama suyuna eriştiğinde tarımsal üretim artar. Yeterli miktarda sulama suyu kullanarak gıda üretiminden kazanılan para, ülke ekonomisini daha da besleyerek tüm bölgeler için yukarı yönlü ekonomik ivme yaratıyor.

Mahsul yetiştirmek ve dünya için yiyecek üretmek için çok çalışmak gerekiyor. Tarım çok emek yoğun bir iştir. Bu nedenle birçok çiftlik bağımsız yükleniciler veya büyük kuruluşlar tarafından işletilmektedir. Bu kuruluşlara sulama şirketleri denir ve çiftliklerdeki su sistemlerinin kurulumunu ve bakımını denetlerler. Ayrıca çiftçiliği daha verimli hale getiren başka hizmetler de sağlarlar. Çiftliklerdeki çalışmalarına ek olarak, sulama şirketlerinin kendi merkezleri, kamyon filoları ve çalışacak personelleri vardır.

Sulama Şirketi Kalitesi

 

Sulama şirketimiz, mahsullerin uygun şekilde sulanmasını ve gübrelenmesini sağlar. Birçok çiftçi, yabani otları kontrol etmek ve mahsulleri için sağlıklı büyümeyi teşvik etmek için su kullanır. Bir sulama şirketinin kullandığı ekipman projeye göre değişir – bazı şirketler traktör kullanırken diğerleri el arabası veya pompa kullanır – ancak hepsi aynı görevleri yerine getirir.

Ayrıca çiftçilere arazilerini en etkili şekilde nasıl sulayacakları konusunda tavsiyelerde bulunurlar ve yerel iklim koşullarına göre yeni projeler için uygun sahaları seçerler. Yeni su kaynakları kurduktan sonra, bir sulama şirketi ekipmanı düzenli olarak izleyecek ve her şeyin sorunsuz çalışmasını sağlamak için gerektiğinde parçaları değiştirecektir. Her projenin başarısı üzerinde çok fazla şey olduğundan, bir sulama şirketi kendini işine adamalı ve yeni bir görev üstlenmeden önce uygun eğitime sahip olmalıdır.

Sulama Şirketimiz Çiftçilere Ne Sunuyor?

 

Sulama şirketimiz genellikle çiftçiliği daha verimli hale getiren başka hizmetler de sağlar. Örneğin, bir sulama yönetimi hizmeti, planlama, çizelgeleme ve bordro sistemleri konusunda yardıma ihtiyaç duyan bağımsız yükleniciler için tasarım yardımı veya proje yönetimi sunabilir. Bu, sürecin her adımıyla etkileşimde gecikmeleri ortadan kaldırarak hem yüklenici hem de şirket için süreci kolaylaştırabilir.

Projelerin sorunsuz ilerlemesini sağlamak için bazı şirketler, birden fazla başvuru veya sözleşmeyle uğraşmak zorunda kalmamak için doğrudan müteahhitleri bile tutar. Müşterileri, bir sulama şirketiyle çalışırken, tarım arazilerini yönetmeyi çok daha basit hale getirdiğinden, atlamak için daha az çembere sahip olmayı takdir ediyor. Firmamız sizlere en iyi hizmetleri sunmayı başarıyor.

 

Eski Yapı Hizmetlerimiz

Eski Yapı Hizmetlerimizin Listesi

Restorasyon
Konservasyon
Tarihi Bina Bakım Onarım
Çelik Konstrüksiyon İşleri
Ahşap Bina Restorasyonu
Ahşap İşleri
Proje Tasarım İşleri
Araştırma Raspası
Kumlama

Yeni Yapı Hizmetlerimiz

Yeni Yapı Hizmetlerimizin Listesi

Boya İşleri
İnce ve Kaba Sıva
Dış Cephe Yalıtım
Havuz Yapımı
Peyzaj
Sulama
Seramik
Mutfak Yenileme
Banyo WC Yenileme
Anahtar Teslim Dekorasyon İşleri
Tadilat Onarım İşleri
Çelik İşleri
Demir İşleri
Mimarlık Hizmetleri
Proje ve Tasarım
Mimari Uygulama
Ahşap İşleri
Hemen ara