Telefon
0543 878 79 69
Beylikdüzü
İSTANBUL
E-posta
mimarfarukgungor@gmail.com

Restorasyon 

Restorasyon, tarihi öneme ve değere sahip olan binaların ve yahut da yapıların, içinde yaşadığı dönem ve o dönemin özellikleri göz önünde bulundurularak tekrardan hayata kazandırılmasıdır. Bu sebeplerle hem milli bir değer taşırken hem de ülkenin eski yapılarını hayata kazandırmak gibi bir misyona sahiptir. Restorasyon işlemi yapılırken dikkat edilecek birçok husus ve incelik vardır.

 Bunun için de restorasyon işlemi öncesinde ve esnasında bir çok izin ve denetimin alınması gerekmektedir. Bu hem, restore edilecek tarihi yapıya gereken önemi vermek hem de tarihe ve geçmişe saygının ve önemin bir gereksinimidir. Bu sebeple restorasyonu gerçekleştirecek firmaların işinin ehli ve bu konuda uzman çalışanlara ve ekipmanlara sahip olması oldukça önemlidir. Firmamız bu konuda etkin çalışanlar yapar. 

Restorasyon Ne İşe yarar?

Restorasyon, tarihi öneme sahip, önemli bir olayın gerçekleştiği  ev veya mekânların aslına uygun bir şekilde yenilenmesidir. Bunu yaparken de aslına uygun malzemeyi ve o yapının olduğu dönemin özelliklerini göz önünde bulundurarak yenilemek gerekmektedir. Asli malzemeden ve orijinaline uygun yapım tekniği kullanılarak yapılmalıdır. Restorasyon, özellikle eski yapıların yenilenmesi için oldukça büyük bir öneme sahiptir. Eskiye uygun ve dönemin şartlarına uygun şekilde yenilenen ve restore edilen tarihi mekânlar, şimdiki zamana kavuşturularak tarihe ve o eserin yapıldığı zamana tanıklık etmemize yardımcı olur. Bu sebeple eski yapıları restore etmek oldukça büyük bir öneme sahiptir. Firmamız ehemmiyetle bu hizmeti verir. 

Restorasyon Nasıl Yapılır?

Restorasyon işlemi yaparken dikkat etmemiz gereken bir takım kriterler vardır. Özellikle bunlara dikkat edilerek gerçekleştirilmiş restorasyon işlemi, restorasyonu yapılan mekanın orijinalliğini bozmadan bugüne kazandırılmasında büyük paya sahip olur. Restore edilecek mekânın özellikleri iyice araştırılıp, uzmanlar tarafından kontrolü sağlandıktan sonra, dikkat etmemiz gereken en önemli unsur. Restorasyonunun yapımında binanın ilk yapıldığı döneme ve o dönemde kullanılan malzemeye sadık kalmaktır.

Bu kriteri göz önünde bulundururken, restorasyonunu yapacağımız mekânın, kullanıldığı malzemenin de aynı olması gerekir. Kısacası yenilediğimiz mekanla ilgili olarak, kendimiz bir takım eklemeler ve yahut da çıkarmalar yapmadan, olabildiği ölçüde aslına ait bir restorasyon yapmamız gerekmektedir. Firmamız uzman ekibi bu konuda etkili çalışmalar yapar. 

Restorasyon Sırasında Nelere Dikkat Edilir?

Restorasyon işlemi genellikle tarihi yapıların aslının korunarak, gelecek nesillere aktarımının sağlanması açısından oldukça önemlidir. Restorasyon yapacağımız tarihi eserlerin o günün şartlarına göre yenilenmesini sağlamak için, uzman bir kadroyla çalışmak gerekmektedir. Bunun içinde mimarlar, sanat tarihçileri ve müzecilik ayrıca restorasyon faaliyetiyle ilgilenen kişiler ilk sırada yer alır. Restorasyonu yapılacak tarihi mekanın, ait olduğu çağ ve o çağın şartları ve o çağda kullanılan mimari malzeme ve mimari tarzı işin uzmanlarınca iyice araştırılmalıdır.

Tüm bu araştırmalar neticesinde, bir yol takip etmek gerekmektedir. Ayrıca yine alanında uzman kişilerce yapılacak olan, restorasyon faaliyetinde restore edilecek mekanın hasar tespiti de yeterince ayrıntılı biçimde incelemek gerekmektedir. Firmamız işlem öncesi ve sonrası her detayı itina ile yapar. 

Restorasyonun Önemi

Restorasyon geçmişin bize bir mirası olan geçmiş eserleri günümüze kazandırmak ve geleceğe aktarabilmek ve onları korumak ve dönemin şartlarına göre yenilemek, hiç şüphesiz ki hepimizin bir vazifesidir. Vazifede de öte geçmişimize karşı bir borcumuzdur. İşte bu bilinçle hareket etmeli ve bu alanda devletin yetkili organlarıyla iş birliği içinde hareket ederek geçmişin değerli mirasını gelecek nesillere aktarabiliriz. Unutmamalıyız ki zamanla her şey yıpranır ve yok olur.

 Eğer gereken zamanda ve gerektiği yenileme faaliyetleri yapılmazsa, elimizde ki tarihi zenginlikleri de kaybetme tehlikesiyle baş başa kalırız. Yıllarca ayakta kalmayı başarmış fakat zamanın yıpratıcı etkilerini üzerinde taşıyan tarihi mekânları, restore ederek hayata kazandırmak, bir gereklilikten öte bir zorunluluk teşkil etmektedir. Her ayrıntısına dikkat eden firmamızdan güvenilir hizmet alabilirsiniz. 

Restorasyonun Unsurları

Restorasyon işlemi belirli kriterleri ve incelikleri olan bir faaliyetler zinciridir. İlk olarak restore edeceğimiz mekanla ilgili bir takım izinleri ve  formaliteleri yerine getirmemiz gerekmektedir. Bu izinler alındıktan sonra sürekli olarak, eski eserler kurumu ile birlikte iletişim halinde restorasyon işlemini gerçekleştirmek gerekir. Restorasyon işleminde bir diğer önemli konu da uygun bir ekip tarafından çalışmanın yürütülmesidir.

Kısacası ilgili kurumlardan alınacak izin ve devamlı omuz omuza bağlantı halinde olmak ve ayrıca, işin uzmanlarıyla ve uygun ekipman ve dönemin şartlarına uygun olarak hazırlanmış malzemeyle çalışmak ve bu kadar enstürümanın aynı zamanda uyum için de çalışması bizi başarılı sonuçlara götürür. Tüm bu unsurlar dahilinde işlemlerin yapılması İçin firmamızla irtibata geçebilirsiniz. 

Restorasyon İçin Nasıl İzin Alınır?

Restorasyon işlemi için bazı kurumlardan izin almak gerekmektedir. Çünkü söz konusu olan tarihi mirasımız olduğu için, devletin yetkili dahilinde işbirliği içinde ilerlek gerektiği açık bir gerçektir.  Restorasyonu yapılacak olan mekân için ilk olarak, yapının bulunduğu belediyeye başvurulur. Eğer yapı tarihi eser statüsünde ise, Anıtlar kuruluna başvurulur. Anıtlar kuruluna başvuru yapıldıktan sonra, restorasyonu yapılacak yapının detaylı fotoğrafları çekilir ve restorasyon projesi ayrıntılı bir biçimde hazırlanarak Anıtlar kuruluna iletilir.

Anıtlar kurulunun uygun görmesi halinde restorasyona başlanır. Son olaraktan da bağlı belediyeden ruhsat başvurusu yapılıp, ruhsat alınır. Kurula başvururken ilgili evrakların tam ve eksiksiz olmasına özen göstermek gerekmektedir. İzin alım süreçleri firmamız tarafından gerçekleştirilir. 

Restorasyon İçin İzin Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Restorasyon işlemi yapılırken dikkat edilmesi gereken asıl unsurlardan biri de, restorasyonu yapılacak yapı ile ilgili olarak yapının belgelerini tam ve eksizsiz olarak hazırlamalı ve tüm evrakları hazır bir şekilde raporlandırarak başvuruda bulunmalıyız. Eğer restorasyonunu yapacak olduğumuz bina tarihi eser özelliğine sahip bir yapı ise, restore edilmesi için başvuracağınız kurumun Anıtlar kurulu olduğunu unutmamalıyız.

Restorasyon esnasında da Anıtlar Kurulu ile işbirliği bir çalışma içinde olunması gerektiği unutulmamalıdır. Hazırlanacak belgeler arasında, restorasyanı yapılacak olan binanın fotoğrafları ayrıntılı bir şekilde hazırlamalı, belediye ve tapuda ki belgeleri, il özel idaresinde ki belgeleri ve imara uygunluk belgesi gibi birçok resmi evrakı tam ve eksiksiz bir biçimde hazırlanması gerekmektedir. Bu konuda uzman ekibimiz tüm izin işlemlerini usulüne uygun olarak sizin için yapar. 

Restorasyon İşleminde Yapılan Onarımlar Nelerdir?

Restorasyon işlemi esnasında yapılan onarımla, restore edilecek binanın aldığı hasara göre değişmektedir. Restorasyonunu yapılacak yapının, geçirmiş olduğu yıllar içinde ki, hasar analizini yeterince ayrıntılı olarak raporladıktan sonra, bu hasarları tamir ederek eserin ilk günkü orijinalliğine bağlı kalarak tamir etmek gerekmektedir. Bunun için yapmamız gereken uzman bir ekip eşliğinde çalışmak ve farklı alanlardan uzmanlara yer vermektir. Uzman kadrolarca yapılan araştırmalar neticesinde yapının, hangi yıl da hangi mimari tarzda ve ne amaçla yapıldığı anlaşıldıktan sonra, mimari anlamda dönemin hangi malzemesi kullanılarak yapıldığı rapor edilerek, bu doğrultuda, restorasyonu yapılmalıdır. Firmamız bu hususlara dikkat eder. 

Restorasyon Onarımında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Restorasyon eski tarihi binaların, ilk günkü haline gelmesi ve kusursuz bir şekilde gelecek nesillere aktarılması için oldukça önemlidir. Bu nedenle ki restorasyonu yapılacak binanın yaşı ve tarihi geçmişi oldukça önemli olup, bu kriterlerin göz önünde bulundurularak bir restorasyon işlemine girişilmesi gerekmektedir. Restorasyonu yapılacak olan yapının, dönemin şartlarına  uygun bir şekilde tasarlanmış olması gerekmektedir.

Bu yapılırken dikkat edilecek en önemli unsur yapının orijinaline sağdık kalarak restorasyon faaliyetini gerçekleştirmektir. Yani tarihi yapıya, restorasyon etmek için herhangi bir ekleme ve yahut da orijinal halinden her hangi bir çıkarma yapmadan, aslına sağdık kalacak şekilde firmamız restore etmektedir. En iyi ve hayalinizdeki iş için firmamızla irtibata geçebilirsiniz. 

Eski Yapı Hizmetlerimiz

Eski Yapı Hizmetlerimizin Listesi

Restorasyon
Konservasyon
Tarihi Bina Bakım Onarım
Çelik Konstrüksiyon İşleri
Ahşap Bina Restorasyonu
Ahşap İşleri
Proje Tasarım İşleri
Araştırma Raspası
Kumlama

Yeni Yapı Hizmetlerimiz

Yeni Yapı Hizmetlerimizin Listesi

Boya İşleri
İnce ve Kaba Sıva
Dış Cephe Yalıtım
Havuz Yapımı
Peyzaj
Sulama
Seramik
Mutfak Yenileme
Banyo WC Yenileme
Anahtar Teslim Dekorasyon İşleri
Tadilat Onarım İşleri
Çelik İşleri
Demir İşleri
Mimarlık Hizmetleri
Proje ve Tasarım
Mimari Uygulama
Ahşap İşleri
Hemen ara