Telefon
0543 878 79 69
Beylikdüzü
İSTANBUL
E-posta
mimarfarukgungor@gmail.com

Konservasyon 

Koruma, mimarlık alanında çalışanların aşina olduğu konulardan biridir. Konservasyon, en temel anlamıyla yapıların mimarisini bozmayan restorasyon işlemlerinin durumudur. Bu durumda, binanın orijinal durumu korunur. Bu koruma için özel çalışmalar yapan mimarlar, yapının aslına uygun olarak koruma ve yenileme işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Binanın zamanla yıkılmasını önlemek için yapılır. Öncelikle bilmelisiniz ki, yenileme ve konservasyon çalışmaları sanat eserleri için en ciddi konservasyon yöntemidir. Bu önemli eserler, sanat eserlerinin bugünün ve gelecek nesillerin yararına korunmasını sağlar. Araştırma sadece eserlerin daha iyi anlaşılmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda eserlerin orijinal hallerine daha yakın görünmesini sağlar. Sanatsal, tarihi, belgesel, estetik, bilimsel, fikri veya dini değeri olduğu toplum tarafından kabul edilen şeylere “kültürel mallar” denir.

Bunlar nesilden nesile aktarılan kültürel mirası oluşturmaktadır. Şirket onları sorumluların koruması altına aldı. Bu nedenle restoratörler sadece kültür varlığından değil, aynı zamanda nesnenin sahibi veya nesnenin sahibi (antikacı, müze), eserin yaratıcısı veya eserin yaratıcısı, kamu ve gelecek nesiller. Ön koşul, söz konusu kültür varlığının sahibi, yaşı, sağlamlığı ve değeri ne olursa olsun “korumaktır”.

Konservasyon Ve Geri Restore Fark Nedir?

Konservasyon, herhangi bir yapının orijinal halini kaybetmeden daha dayanıklı hale getirilmesi işlemidir. Koruma, nesnelerin yapılarının yanı sıra malzeme ve teknolojik özelliklerinin de korunmasını, taşıdıkları unsurlara saygı göstererek bozulmalarına neden olan neden ve faktörlerin ortaya çıkarılmasını, en uygun ve  etkili konservasyon yöntemlerinin ve malzemelerin ortaya çıkarılmasını, uygulanmasını içerir.

Onları nesnelere, nesnelerin fiziksel ve estetik bütünlüğünü sağlayan sabit durumda Nesne teşhir veya depolama için hazırlanmaktadır. Koruma ve kültür varlığı kavramları ile yöneticilerin görev ve sorumlulukları kesin ve net bir şekilde tanımlanmıştır. Bu koruma etiğine bağlı kalmak, restoratörlerin ahlaki sorumluluğudur.

Restorasyon ise yapının kullanılabilir alanını zamana daha uygun hale getirmek için yapılan yenileme işlemine denir. İki süreç birbirine yakındır, ancak aslında aralarında bir fark vardır. Restorasyon sırasında yapının yıkılan kısımları yeniden tasarlandı. Konservasyon sürecinde yapı, aslına uygun bozulmadan korunmaktadır. Firmamız Konservasyon yöntemlerine dikkat ederek tüm restorasyon işlerini yapmaktadır.

Konservasyona Yapılara Örnek Nedir?

Yapının zamana yenik düşmemesi ve bozulmadan kalması için yapılan çalışmalardan biri de konservasyondur. Bu eserlerin orijinallerinin korunması çok önemlidir. Yapıların zamanla birbirinden ayrıldığı ve yıkılmak üzere olduğu durumlarda koruma işlemleri gerçekleştirilir. Bu işlemler sırasında bina orijinal haliyle kalır ve daha sürdürülebilir bir şekilde sağlamlaştırılır.

Bugün hem yurtiçinde hem de yurtdışında birçok tarihi yapı üzerinde koruma örneklerine rastlamak mümkündür. Tarihi yapılar veya müzeler koruma çalışmaları ile korunmakta ve daha sağlam hale gelmektedir.

Konservasyon Misyonu

Yöneticinin asıl görevi kültür varlığının şimdi ve gelecekte kullanılmasını sağlamaktır. Küratörler, kültür varlıklarının estetik ve tarihi değerinin farkındadır ve  eseri oluşturan malzemelerin bunlara saygı duyarak zarar görmemesini sağlamakla yükümlüdürler.

Kültür varlıkları, restorasyon ve konservasyon çalışmaları veya eserlere ilişkin belgeler üzerinde yapılan kontrollerden ve bu faaliyetlerin yürütülmesinden konservatör sorumludur. Kültür varlığının durumunu ve yapısını belirlemeye yardımcı olur.

Arıza şeklinin ve oranının tespiti ve açıklanması, gerekli görülen faaliyetlerin türü ve kapsamının tespiti denetim kapsamındadır. Ayrıca kapsamlı belgeler gerektirir. Firmamız tüm restorasyon işlerin de hizmetinizdedir. Konservasyon ve yenileme, nesnenin orijinal bütünlüğünden ödün vermemelidir. Kültür varlığının tarihi ve estetik özellikleri, bakımsızlık durumu ve koruma tamamlandıktan sonra içinde bulunacağı çevre koşulları dikkate alınarak koruma işlemleri yapılmalıdır.

Konservasyonun Korunması İçin Etikler Nelerdir?

Koruma işlemleri, yapının daha fazla bozulmaması için doğrudan uygulanan binanın kendisi üzerinde gerçekleştirilir. Konservasyon çalışması yapılması için gerekli etik şu şekilde sıralanmaktadır.

  • Amacın Bütünlüğü: Küratörün tüm profesyonel girişimleri; Nesnenin geçmişi, fiziksel bütünlüğüne ve estetiğine ilişkin değişmez düşünceler tarafından yönetilir. Bir nesne, estetik veya tarihi durumu, arkeolojik değeri ve fiziksel bütünlüğü ne olursa olsun korunmalıdır. Korumadan sonra, bir nesne tüm özelliklerini mümkün olduğunca korumalıdır. Uygulanacak yöntemlerde seçim olmalıdır.
  • Fırsatlar Ve Yetenekler: Sanat ve tarih çalışmaları veya yetkinlik ve uzmanlık sınırları dahilindeki araştırmalar küratörün sorumluluğundadır.
  • Tek standart: Tarihi veya sanatsal eserlerde, değeri ve kalitesi ne olursa olsun en standart ve doğru olan geçerlidir.
  • İş için uygunluk: Konservatörler, tarihi veya sanatsal eserlerle ilgili olarak uygunsuz herhangi bir eylemde bulunmamalı veya tavsiyede bulunmamalıdır. Konservasyonİşlemlerin gerekliliği ve kalitesi, alınan ücretten (ücretler açısından) çok daha üstün olmalıdır.  İyi durumda olmayan eşyalar atılamasa da eşyanın zarar görmesi durumunda bunlardan kaçınılmalıdır.
  • Geri Dönüşüm İlkesi: Restoratörler, yöntemlerinde geri dönüşüm ilkelerine saygı göstermelidir. Nesnenin fiziksel güvenliği gelecekte tehlikeye girebilir. Bu nedenle, tüm işlemler geri dönüştürülmelidir. Geri dönüşüm yönetilirse, nesne için kullanılan malzeme çözülür ve imha edilir. Bu ilke, arkeolojik ve su altı kazılarından elde edilen eserler için her zaman geçerli değildir. Eserin korunması için tek bir şans varsa, gerekli yöntemler değiştirilemez.
  • Yeniden entegrasyon: Restorasyon az  çok esere uygulanabilir. Kayıplar dikkate alınmalı ve konu aslına sadık kalmalıdır.
  • Kendi kendine eğitim: Her firma elinden geldiğince kendini yeniden icat etmelidir. Bu, sahada sürekli başarı ve kaliteli çalışma için gereklidir.
  • Yardımcı personel: Konservatörler, arkeolojik ve sanatsal eserleri Konservasyon işinde, profesyonel rehberlik altında, muhtemelen denetlenen profesyonel asistanlar, gönüllüler veya teknisyenlerle birlikte çalışmalıdır.  Sualtı arkeolojisinde koruma, operasyonlar ve prosedürler kadar basit değildir. Sadece bir kişinin görebileceği çok kırılgan durumlarda, sorumlu kişi önce gelmelidir. Tutucu; arkeologlar ve yöneticilerle iş birliği yapmalıdır.

Bu maddeler sonrası gerekli etik kurallar tamamlanmış olur.

Pasif Konservasyon

Eserler ise dolaylı olarak yapılan koruma çalışmalarıdır. Bu çalışmalar, ideal çevre koşullarını sağlayarak kültür varlıklarının tahribatını ve bozulmasını önlemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, pasif Konservasyon çerçevesinde kültür varlıklarının doğru biçimde ve doğru koşullarda uygun etkinlikte kullanılması, taşınması, depolanması ve sergilenmesinin sağlanması için gerekli tedbirler alınmaktadır.

Konservasyonda Yenileme Çalışması

Hasar görmüş yapıların dayanıklılığını arttırmak, yapının estetik, tarihi ve maddi değerlerine zarar vermeden direkt olarak ahşap mobilya üzerine yapılması uygulamasıdır. Kültürel varlıkların korunması konusunda tavsiye ve teknik yardım sağlamaktadır. Kültür varlığına ilişkin yazılı raporların söz konusu eserlerin piyasa değeri dikkate alınmadan düzenlenmesidir. Koruma araştırmaları yapmak, eğitim programları hazırlamak ve koruma eğitimleri vermek,

Test, Yöntem Ve Araştırma Bilgilerinin Sürekliliği Ve Yenilenmesi

Restorasyon ve konsertvasyon, hareketli ve/veya taşınmaz kültür varlıklarının durumunun, uygun ve tersine çevrilebilir malzeme ve yöntemler kullanılarak, minimum müdahale ile (fiziksel ve kimyasal bütünlüklerinden ödün vermeden) stabilize edilmesi ilkesine dayanmaktadır. Ayrıca tarihi varlıkların ömrünü uzatarak gelecek nesillere aktarılması anlamına gelen yenileme ve koruma, kültür varlıklarımızın yoğunluğu göz önüne alındığında ülkemiz için en gerekli bilim dallarından biridir.

Konservatör uygulaması başlatılır başlatılmaz tüm eserler için eksiksiz ve eksiksiz dokümantasyon oluşturulacaktır. Dokümantasyon süreci metin ve görsel (fotoğraf, çizim vb.) olarak gerçekleşir. Bu çalışma, birkaç saatten birkaç haftaya kadar sürebilen uygulanabilir bir süreçtir. Korunması gereken yapıların bozulmalarını, bu durumların nedenlerini ve alınacak iyileştirici önlemleri belirlemek için kullanılan birincil kaynak dokümante edilmiş prosedürlerdir. 

Bir restoratör ne bir sanat ne de bir zanaatkardır. Sanatçılar ve zanaatkarlar, eserleri kullanmaya odaklanarak yeni eserler yaratır veya onarırken, küratörler “kültürel varlığı olduğu gibi korumayı” amaçlar. Firmamız tarihi binaları yapısını koruyarak restorasyon yapmaktadır tüm restorasyon işlerinde hizmetinizdeyiz.

Eski Yapı Hizmetlerimiz

Eski Yapı Hizmetlerimizin Listesi

Restorasyon
Konservasyon
Tarihi Bina Bakım Onarım
Çelik Konstrüksiyon İşleri
Ahşap Bina Restorasyonu
Ahşap İşleri
Proje Tasarım İşleri
Araştırma Raspası
Kumlama

Yeni Yapı Hizmetlerimiz

Yeni Yapı Hizmetlerimizin Listesi

Boya İşleri
İnce ve Kaba Sıva
Dış Cephe Yalıtım
Havuz Yapımı
Peyzaj
Sulama
Seramik
Mutfak Yenileme
Banyo WC Yenileme
Anahtar Teslim Dekorasyon İşleri
Tadilat Onarım İşleri
Çelik İşleri
Demir İşleri
Mimarlık Hizmetleri
Proje ve Tasarım
Mimari Uygulama
Ahşap İşleri
Hemen ara