Telefon
0543 878 79 69
Beylikdüzü
İSTANBUL
E-posta
mimarfarukgungor@gmail.com

Restorasyon, Restitüsyon, Rölöve Projeleri

 

 Restorasyon Nedir? Restorasyon; kültürel değerlerini taşıyan ve yansıtan tarihi yapıların azami özen ve minimum müdahale ile işlenmesi için yapılan kapsamlı, detaylı ve hassas çalışmaların bütünüdür. Restorasyon, restitüsyon, rölöve projeleri; destek sistemi olarak da adlandırılan yapının bulunduğu alt zeminin iyileştirilmesinden, yapının eksik kısımlarının bütünleştirilmesine kadar çeşitli kademelerde gerçekleştirilen bir yeniden değerlendirme yöntemidir. Öğeler, eski ve işlevsel olmayan öğelerin güncellemeleri ve eksik veya işlevsel olmayan yapıların yeniden yapılandırılmasıdır. Firmamız tüm restorasyon işlerinde hizmetinizdedir.

Restitüsyon Nedir? Restitüsyon, mimari plan, kesit, cephe ve perspektifleri içeren proje gövdesi ve orijinal form ve sonraki değişiklikleri göstermek için oluşturulan raporlardır. Restorasyon, restitüsyon, rölöve projeleri Binanın mevcut durumundaki özellikleri, elemanları, izleri ve malzemelerinin yanı sıra bina çevresindeki diğer benzer tarihi yapıların özelliklerinden yararlanmak için restorasyon raporları ve çizimleri mevcuttur.

Restorasyon çalışmaları da benzer dönem yapıları ile ilgili daha önceki çalışmaları dikkate almaktadır. Saygın kaynaklardan elde edilen sözlü kaynaklar da değerlidir. Tüm bu çalışmaların hassasiyeti ve güvenilirliği ilgili raporlarda belgelenmiştir. Firmamız olarak tüm restorasyon işlerinde hizmetinizdeyiz

 Rölöve Nasıl Bir İşlemdir?

Rölöve; tarihi bir yapının plan, kesit ve cepheleri ile birlikte mevcut durumunun sanal ortama veya kâğıda aktarılması işlemidir. Bu işlem, kaba manuel ölçümlerden özel lazer taramaya kadar değişen hassasiyetlerde yapılabilir. Tarihi yapının mevcut durumunun proje kotuna aktarılması 1/50, 1/10, 1/5, 1/2 ve 1/1 gibi çeşitli ölçeklerde yapılabilmektedir. Restorasyon, restitüsyon, rölöve projeleri analitik bir çalışma olup bir araştırmanın ayrıntılı bir versiyonudur. Yapılarda kullanılan malzeme ve özelliklerin, zaman içindeki değişimlerin, hasar koşullarının, yapım yöntemlerinin vb. detaylı olarak analiz edildiği analitik araştırma sürecinde konuya göre detaylı incelemeler yapılır.

 Tarihi yapıların korunması, en iyi şekilde korunmaları ve hasarlardan korunmaları ile sağlanmaktadır. Restorasyon ve restorasyon çalışmaları, tarihi binaların yetersiz bakımıyla kıyaslanamaz. Çürümüş veya ciddi şekilde hasar görmüş çatıları onarmak, temizlik işleri ve gevşek parçaları onarmak gibi restorasyon ve bakım işleri sadece küçük bir kısımdır.

Peyzaj Mimarlığı

 Eğer oluğa bakar ve açıklarsanız. Bakım; düzenli kontrolleri ve oluk temizliğini içerir. Restorasyonu içeren bir onarım, yanlış hizalanmış olukların montajıdır. Onarım bir yeniden inşa içeriyorsa. Hasarlı oluğun yenisi ile değiştirilmesidir.  Restorasyon, restitüsyon, rölöve projeleri terimi sadece tarihi binalar ve sanat eserleri için değil, aynı zamanda ormanlık alanlar için de kullanılmaktadır. Disiplinler arası bir konu olarak orman restorasyonu, günümüzde doğa üzerindeki insan etkilerinin anlaşılması ve buna karşılık gelen planlama önlemlerini içeren bir restorasyon farkındalığı yoluyla peyzaj düzeyinde bir boyut kazanmaktadır. Peyzaj mimarlığı alanı ve orman alanlarının restorasyonu. Orijinal ormanın yapısal bir özelliği, üretkenliği ve biyolojik çeşitliliğin geri kazanılmasıdır.

 

Neden Mimari Restorasyon?

 

Restorasyonun ana amaçları şunlardır: Tarihi mirası en az müdahale ile yaşatmak, özgün tasarımı korumak ve detaylardan ödün vermeden, dönemin karakterini olabildiğince yansıtacak şekilde devamlılığını sağlamak.

 Zaman içinde yıpranmış,, belki de terk edilmiş yapıların restorasyonu ve yeni özelliklerinin yüklenmesiyle hem ülkemizde hem de dünyada pek çok tarihi değer günümüze taşınmaktadır. Uzman ekibimiz ile firmamız Restorasyon, restitüsyon, rölöve projeleri işlerinde hizmetinizdedir.

 Restoratör Ne İşe Yarar?

 Restoratör bir antika doktorudur. Sanat eserlerine, mimari elemanlara veya  yapılara uygulanan olumlu ve olumsuz çalışmaların sonuçları, restorasyon, restitüsyon, rölöve projeleri restoratörlerin eğitimlerinde gördükleri ve uyguladıkları pratik bilgi ve teorilerin doğruluğunu göstermektedir.

 Restorasyon Teknikleri Nelerdir?

 Pekiştirme faaliyetleri bir tür restorasyondan ziyade bilimsel müdahaleler, minimal restorasyonların kendisidir. Entegrasyon, yapı izin veriyorsa en doğru ve bilimsel yöntemdir, çünkü yapıya en az müdahaleyi gerektirir.

Restorasyon, yüksek düzeyde korunmuş fonksiyonel yapılar içinde konsolidasyondan oluşur. Restorasyon kararı konsolidasyonla sınırlı olsaydı, inceleme ile restorasyon projesi arasında pek bir fark olmazdı. Uygun analitik araştırma, uygulamaya rehberlik eden projelerin temelini oluşturur. Bozulmanın nedeni belirlenip yapıya müdahale edilmesi gerektiğinde güçlendirme, malzemeyi koruyup güçlendirmeyi ve bozulma nedenini ortadan kaldırmayı amaçlar. Restorasyon, restitüsyon, rölöve projeleri işlerinde hizmetinizdeyiz

 Entegrasyon

 Yeniden bütünleştirme, sağlamlaştırma; kısmen hasar görmüş veya tamamen tahrip olmuş bir tarihi kalıntının, zaman ve diğer tüm özellikleri korunarak orijinal durumuna döndürülmesi sürecidir.

Yenileme – Yeniden İşlevlendirme

 Tadilat veya yeniden kullanım, tarihi bir binanın orijinal işlevi dışında bir amaç için yeniden uyarlanmasıdır. Yeniden işleme, kervansaray,  manastır gibi yapıların yıpranmasını önlemek ve yıkımdan korumak için  önemli bir araçtır.

 Değişimin doğru tutum olduğuna inananlar için yeni eklemeler de mümkündür. Harap olmuş tarihi binaların yeni işlevler için yenilenmesi ve yeni unsurların eklenmesi,  yeni binaların inşası kadar sürekli tartışılması gereken bir konudur. Tarihsel verilere saygı duymak ve vurgulamak yaygın bir tutumdur, ancak eski ile yeni arasında kurulan görsel ilişkiler boyut, mekan, renk, doku, form uyumu ve tarihe duyarlılık üzerine kuruludur. Burada, tek tek binaların boyutlarına indirgenmeden önce şehir planlaması açısından kararlar alınmalıdır.

Bu genel ilkeyi zorlayan bir olgu da, kentsel alanlarda, yasal statüsü mükemmel, restorasyon, restitüsyon, rölöve projeleri sanatsal ve tarihi statüsü yüksek bina veya yapıların araya girmesidir. Kabul edildikten sonra yapılan değişikliklerle ilgili kararlar iki karşıt  ilkeye dayanmaktadır. Ya ek kaldırılır ve orijinal dönem esas alınır (arkeolojik restorasyon, Anastilos temelde budur) ya da eke kendi anlamı verilerek üslup bütünlüğü aranır.

Modern Restorasyon

Modern restorasyon bu tutumu desteklemektedir. Modern restorasyon ilkeleri tarihi eklemelerin kaldırılmasını kabul etmemektedir. Ancak uygulamada, binanın durumu restoratörleri daha cüretkar kılıyor. Bunun nedeni, Restorasyon, restitüsyon, rölöve projeleri kuşkusuz tarihi belge niteliği taşıyan birçok önceki müdahalenin işlevsel ve estetik anlamdan yoksun olmasında yatmaktadır. Yapının estetik bütünlüğü sağlanabiliyorsa, estetik odaklı restorasyon teorisinin surları kaldırması gerekir. Orijinal yapıyı değiştirmeden harici olarak eklemek, çözülmesi kolay bir problemdir. Tarihsel sürecin bir temsili olarak korunması arzu edilir. Ancak sembolik kriterler tarihsel ve estetik kriterlerle karıştırıldığında kararlar zorlaşır.

Yeniden Oluşturma Nasıl Yapılır?

Yeniden inşa; tamamen tahrip olmuş, büyük ölçüde tahrip olmuş bir anıt veya sit alanının, özel koşullar altında sağlanan belgelere dayanarak yeniden inşa edilmesi sürecidir. Yeniden yapılandırma, zamanı geri almaya veya tarihi yeniden yazmaya çalışmamalıdır. Çünkü yeniden yapılandırma kabul edilebilir bir faaliyettir. Restorasyon, tarihsel stoku genişleten bir faaliyettir ve her restorasyon  karmaşık bileşenler içerdiğinden benzersizdir. Bir restorasyona karar verildikten sonra,  belirli teknikleri uygulamak restoratöre kalmıştır.

 Korunması gereken taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi gerekli özellikleri taşıyan ancak tescil edilmemiş ve/veya kontrol edilemeyen sebeplerle kaybolan yapılar mevcut belgelerle (bina kalıntısı, rölöve) incelenmelidir. , rölöve vb.) fotoğraflar, her türlü yazılı sözlü orijinaller, görsel arşiv belgeleri vb.) vardır. Daha önce var olan yapıların yerleşim alanları, eski cepheler, aynı kütleye sahip mastarlar, özgün planlama şemaları, malzeme ve yapım teknikleri ve esasına dayalıdır.

Kapsamlı restorasyon araştırması uygulamanın uygulanması koşulsuz olarak öngörülmekte olup, uygulama gerçekleşene kadar parsele her türlü yapısal ve fiziksel müdahale yasaktır. Yeni özelliklerin korunması (otopark, ticaret fuarları, sergiler vb.) Konsey kararının kim tarafından verildiği söylenmelidir. Bu açıklamalar ışığında tüm restorasyon, restitüsyon, rölöve projeleri işlerinde firmamız hizmetinizdedir.

 

 

Eski Yapı Hizmetlerimiz

Eski Yapı Hizmetlerimizin Listesi

Restorasyon
Konservasyon
Tarihi Bina Bakım Onarım
Çelik Konstrüksiyon İşleri
Ahşap Bina Restorasyonu
Ahşap İşleri
Proje Tasarım İşleri
Araştırma Raspası
Kumlama

Yeni Yapı Hizmetlerimiz

Yeni Yapı Hizmetlerimizin Listesi

Boya İşleri
İnce ve Kaba Sıva
Dış Cephe Yalıtım
Havuz Yapımı
Peyzaj
Sulama
Seramik
Mutfak Yenileme
Banyo WC Yenileme
Anahtar Teslim Dekorasyon İşleri
Tadilat Onarım İşleri
Çelik İşleri
Demir İşleri
Mimarlık Hizmetleri
Proje ve Tasarım
Mimari Uygulama
Ahşap İşleri
Hemen ara